FANDOM


TezyEdytuj

1.        Zadaniem Sejmu byłoby uchwalanie ustaw i kontrola władzy wykonawczej.

2.      Sejm liczyłby około 300 posłów wybieranych w okręgach jednomandatowych. Wybory do Sejmu odbywałyby się w dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

3.         Ustawę przekazywano by do Senatu po uzyskaniu ponad połowy głosów pełnego składu w Sejmie.

4.         Jednomandatowość okręgów wyborczych stwarza szansę dostania się do Sejmu dla przedstawicieli mniejszości etnicznych bez tworzenia sztucznych przywilejów podważających równość wobec prawa.

5.         Każdy obywatel miałby dwa głosy w wyborach do Sejmu.


6.       Głosy obywateli niepełnoletnich byłyby równo dzielone między ich prawnych opiekunów. Pozwalałoby to uwzględniać interesy młodszego pokolenia przy decyzjach politycznych i stanowiłoby niezbędny mechanizm równoważący proces starzenia się społeczeństwa.

Plan działania.Edytuj

Działania konieczne do wprowadzenia zmian. Zmiana następujących przepisów konstytucji:


Założenia ustawEdytuj

101,102,103

Proponowana treść zmian (ustawa)Edytuj