FANDOM


Ustrój Rzeczypospolitej

Postulaty generalne1. Ustrój państwa precyzuje Konstytucja. Obecna ustawa zasadnicza gwarantuje bałagan i utrzymanie status quo. Polska potrzebuje nowej Konstytucji, by państwo mogło lepiej funkcjonować.

2. Podstawowym problem państwa jest brak sterowności. Rozmnożenie organów powoduje, że nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny.

3. Należy zsynchronizować krajowy kalendarz wyborczy z kalendarzem Unii Europejskiej tak, by kadencje władz w Polsce możliwie pokrywały się z kadencjami władz w UE. 

4. Kadencje wszystkich władz byłyby zatem pięcioletnie.

5. Kadencje w samorządzie terytorialnym rozpoczynałyby się w połowie kadencji prezydenta.

6. Funkcji publicznych nie można by łączyć.

Zagadnienia ustrojowe w programie. Edytuj

SAMORZĄD | SEJMSENAT | PREZYDENT | SĄDY | POZOSTAŁE ORGANY | LIKWIDOWANE ORGANY KONSTYTUCYJNE | PROPONOWANA STRUKTURA MINISTERSTWEdytuj